Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България
автобиография


Лична информация
Име
Миша Владимирович Чижов

Адресок
УЦКИТ, На физическом уровне факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България

Телефон
служ.: (02)8161 731

ФаксE-mail
mih@phys.uni-sofia.bg
Националност
БългаринДата на раждане
04 юли 1956
^ Трудов стаж• Дати (от-до)
1991 - сега

• Име и адресок на работодателя
СУ”Св. Климент Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Охридски” - На физическом уровне факултет, бул. “Джеймс Баучър” 5, гр. София 1164

• Вид на дейността либо сферата на работа
Образование и наука

• Заемана длъжност
Старши научен сътрудник II степен

• Основни дейности и отговорности
Преподавателска и научна дейност


• Дати (от Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България-до)
1982 - 1990

• Име и адресок на работодателя
Обединен институт за ядрени изследвания, Лаборатория по теоретична физика, гр. Дубна 141980, Русия

• Вид на дейността либо сферата на работа
Научни изследвания в областта на теоретичната физика

• Заемана длъжност
Старши научен сътрудник

• Основни дейности и отговорности
Научна Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България работа


^ Преподавателски опит
• Дати (от-до)
1993 - сега

• Учебно заведение
СУ “Св. Климент Охридски”

• Факултет/Департамент
На физическом уровне факултет

• Курсове
Лекции: Квантова теория на полето, Слаби взаимодействия на елементарните частици, Увод в моделите на великото обединение, Стандартен модел Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България на елементарните частици, Класическа електродинамика

Практикуми: Обща физика, Радиоелектроника

Упражнения: Микропроцесорна техника^ Научни публикации
Приложение 1

^ Образование и обучение


• Дати (от-до)


1979 - 1982

• Име и вид на обучаващата либо образователната организация
ОИЯИ

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Теоретична и математическа физика

• Наименование на придобитата Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България квалификация
Кандидат на физико-математическите науки

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
доктор• Дати (от-до)


1973 - 1979

• Име и вид на обучаващата либо образователната организация
Държавен московски институт, на физическом уровне факултет

• Основни предмети/застъпени професионални Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България умения
Теоретична ядрена физика и физика на високите енергии

• Наименование на придобитата квалификация
физика

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
магистър
^ Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път либо в професията, но не обязательно Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България удостоверени с официален документ либо диплома.
Майчин език
рускиДруги езици


български

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
отлично


английски

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (к примеру в Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България културата и спорта) и др.
лесно се адаптирам в международна среда, благодарение на опита ми придобит в чужбина


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България либо на доброволни начала (к примеру в областта на културата и спорта) у дома и др.
организация на конференции,

водач на туристически походи

На техническом уровне умения и компетенции

^ Работа с компютри, със специфически Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България оборудване, машини и др.
добро познаване на софтуера и хардуера на компютри и на много други електронни устройства
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
туризм и спорт
Свидетелство за управление Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България на МПС
Категории A и ВПриложения
CV_Mihail_Chizhov_Annex_Publications.pdfПатенти и авторски свидетелства за изобретения на ст.н.с., д-р Миша Чижов


1. M.V.Chizhov and V.A.Karamyshev “Trace a Mulfunction of Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България PC System Board”, Inn. N o 13656, Dubna, 1988.


2. V.F.Bobrakov and M.V.Chizhov “Hardware and Software for PC High Resolution Graph- ics”, Inn. N o 13926, Dubna, 1988.


3. M.V.Chizhov “Modification Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България of PC BIOS”, Inn. N o 14259, Dubna, 1989.


LIST OF PUBLICATIONS of M.V. Chizhov

^ I. DYNAMICAL SYMMETRY BREAKING

1. V.G. Kadyshevsky, M.D. Mateev, and M.V. Chizhov “On the Muon-Electron Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Mass Dif­ference”, Theor. Math. Phys. 45, p.1077-1081, 1980.

2. M.V. Chizhov “Bogolubov’s Spontaneous Symmetry-Breaking Mechanism and the Higgs Phenomenon”, Phys. Lett. 104B, p.449-452, 1981.

3. M.V. Chizhov “Bogolubov’s Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Spontaneous-Symmetry-Breaking Mechanism and Higgs Phe­nomenon”, Europhysics Conference abstracts, Lisbon, 5D, p.276, 1981.

4. M.V. Chizhov “Nonabelian Models with Dynamical Symmetry Breaking”, Preprint JINR P2-81-655, 1981.

5. M.V. Chizhov “Anomalous Expectation Values of Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Multicomponent Fields”, Theor. Math. Phys. 51, p.458-462, 1982.

6. M.V. Chizhov “A Grand Unified Model with Bogolubov’s Symmetry Breaking Mecha­nism”, Phys. Lett. 113B, p.159-161, 1982.

7. M.V. Chizhov “Bogolubov’s Mechanism of Dynamical Symmetry Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Breaking and Composite Particles Model”, doctoral thesis, JINR Publ.2-82-112, Dubna, 1982.

8. M.V. Chizhov “An Effective Higgs Potential with E6-Symmetry”, Preprint JINR P2-82-484, Dubna, 1982.


^ II. INDUCED QUANTUM FIELD Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България THEORY

9. A.V. Chizhov and M.V. Chizhov “On the Dynamic Origin of the Kinetic Terms”, Phys. Lett. 125B, p.190-192, 1983.

10. M.V. Chizhov “On Substantiation of the Renormalizability Criterion in Quantum Field Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Theory”, Preprint JINR P2-84-172, Dubna, 1984.

11. L.V. Avdeev and M.V. Chizhov “Dynamical Generation of Interaction in an Exactly Solvable Model”, Phys. Lett. 145B, p.397-399, 1984.

12. M.V. Chizhov “Dynamic Origin of Wess-Zumino Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Massless Model”, V II International Conference on the Problems of Quantum Field Theory (Alushta, 1984), Preprint JINR E2-84-257, Dubna, 1984.

13. L.V. Avdeev and M.V. Chizhov “Exact Solution of the Multiflavor Gross Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България-Neveu Model”, Phys. Lett. 184B, p.363-368, 1987.


^ III. SUSY PHENOMENOLOGY AND KAON PHYSICS

14. A. Belyaev, M. Chizhov, A. Dorokhov, J. Ellis, M. E. G´

omez and S. Lola “Charged-Lepton-Flavour Violation Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България in Kaon Decays in Supersymmetric Theories”, Euro. Phys. J. C22, p.715-726, 2002.

15. A. Belyaev et al. (13 authors) “Kaon Physics with a High Intensity Proton Driver”, Preprint CERN-TH-2001-175, hep-ph/0107046.

16. M.V. Chizhov “On Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Vud determination from kaon decays”, J. High Energy Phys. 02 (2007) 045.


^ IV. ANTISYMMETRIC TENSOR PARTICLES: THEORY AND PHENOMENOLOGY


17. M.V. Chizhov “New tensor particles from π− e− ˜

νγ and K+ πoe+ν decays”, Mod. Phys. Lett. A8, p.2753-2762, 1993. →→

18. L Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България.V. Avdeev and M.V. Chizhov “Antisymmetric Tensor Matter Fields. An Abelian Model”, Phys. Lett. B321, p.212-218, 1994.

19. M.V. Chizhov “New Tensor Interactions and the KL − KS Mass Difference”, Preprint JINR Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България E2-94-253 (hep-ph/9407237), Dubna, 1994.

20. M.V. Chizhov “New Tensor Interactions in µ Decay”, Mod. Phys. Lett. A9, p.2979-2985, 1994.

21. L.V. Avdeev and M.V. Chizhov “A Queer Reduction of Degrees of Freedom Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България”, Phys. Part. Nucl. Lett. 2, p.7-10, 2005.

22. M.V. Chizhov “Antisymmetric Tensor Fields”, Phys. Part. Nucl. 26, p.553-572, 1995.

23. M.V. Chizhov “On t-decay”, Phys. Lett. B383, p.105-108, 1996.

24. M.V. Chizhov “Search for Tensor Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Interactions in Kaon Decays at DAΦNE”, Phys. Lett. B381, p.359-364, 1996.

25. M.V. Chizhov “Tensor Interactions in Weak Processes”, to be published in Proceedings of 5th Hellenic School and Workshops on Elementary Particle Physics, Corfu Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България, 1995.

26. M.V. Chizhov “Tensor Excitations in Nambu – Jona-Lasinio Model”, hep-ph/9610220, CERN, 1996.

27. M.V. Chizhov “On the Muon Decay Parameters”, hep-ph/9612399, CERN, 1996.

28. M.V. Chizhov “Could HERA results Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България have been predicted from semileptonic meson de­cays”, hep-ph/9704409, NORDITA, 1997.

29. M.V. Chizhov “On Two Kinds of Vector Particles”, Preprint CERN-TH-2000-248, hep-ph/0008187.

30. M.V. Chizhov “A New Mass Relation Among the Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Hadron Vector Resonances”, contributed paper to 20th International Symposium on Lepton and Photon Interactions at High En­ergies, Rome, Italy, 23-28 July 2001, hep-ph/0107025.

31. M.V. Chizhov “Vector Meson Couplings to Vector Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България and Tensor Currents in Extended NJL Quark Model”, Pis’ma v ZhETF 80, p. 81-85, 2004; JETP Lett. 80, p. 73-77, 2004.

32. M.V. Chizhov “New Interactions in the Radiative Pion Decay”, hep-ph/0310203.

33. M.V. Chizhov Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България “On the CVC Problem in τ -decay”, hep-ph/0311360.

34. M.V. Chizhov “Discovery of New Physics in Radiative Pion Decays?”, Phys. Part. Nucl. Lett. 2, p. 193-198, 2005.

35. M.V. Chizhov “Predictions for energy distribution and polarization of Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България the positron from the polarized muon decay”, Preprint CERN-PH-TH/2004-080, hep-ph/0405073.

36. M.V. Chizhov “On Vud determination from neutron decay”, Preprint CERN-PH-TH/2004-113, hep-ph/0411098.

37. M.V. Chizhov Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България “Production of new chiral bosons at Tevatron and LHC”, hep-ph/0609141.

38. M.V. Chizhov “On the CVC violation in weak decays”, Physics of Atomic Nuclei 69, p. 1-4, 2006; Physics of Atomic Nuclei 70, p Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България. 123-126, 2007.

39. M.V. Chizhov “Heavy chiral bosons search at hadron colliders”, arXiv:0705.3944 [hep-ph].

40. M.V. Chizhov “The ILC Energy Requirements from the Constraints on New Boson Pro­duction at the Tevatron”, arXiv:0709.2411 [hep Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България-ph], to be published in the Proceedings of the LCWS/ILC 2007 workshop, Hamburg, Germany.

41. M.V. Chizhov “Can we use hadronic tau decay for Vus determination”, arXiv:0712.3025 [hep-ph].

42. M.V. Chizhov, V Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България.A. Bednyakov and J.A. Budagov “Proposal for chiral bosons search at LHC via their unique new signature”, arXiv:0801.4235 [hep-ph].

43. M.V. Chizhov, “Sensitivity to new physics: ae vs. aµ”, arXiv Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България:0805.4313 [hep-ph].

44. M.V. Chizhov, “Disentangling between Z� and Z∗ with first LHC data”, arXiv:0807.5087 [hep-ph].


^ V. NEUTRINO OSCILLATION

45. M.V. Chizhov, M. Maris and S.T. Petcov “On the Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Oscillation Length Resonance in the Transitions of Solar and Atmospheric Neutrinos Crossing the Earth Core”, preprint SISSA-53-98-EP, July 1998, hep-ph/9810501.

46. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “New Conditions for a Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Total Neutrino Conversion in a Medium”, Phys. Rev. Lett. 83, p.1096-1099, 1999.

47. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “Enhancing Mechanisms of Neutrino Transitions in a Medium of Nonperiodic Constant Density Layers and Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България in the Earth”, Phys. Rev. D63, p. 073003, 2001.

48. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “New Effect of Total Neutrino Conversion in a Medium of Nonperiodic Constant-Density Layers and in the Earth Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България”, Proceedings of VIII International Workshop on “Neutrino Telescopes”, vol. 2, p. 23-34, Venice, February 23-26, 1999.

49. M.V. Chizhov “A Total Neutrino Conversion in the Earth without a Resonance”, Preprint ICTP IC/99/135, Trieste, 1999; hep-ph Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България/9909439.

50. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “New Mechanism for a Total Neutrino Conversion in a Medium of Non-periodic Constant Density Layers and in the Earth”, Meeting in Honor of Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Samoil Bilenky’s 70th Birthday, Turin, Italy, 25-27 Mar 1999, Proceedings edited by W. M. Alberico, Singapore, World Scientific, 2000, p. 193-210.

51. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “On the New Conditions for a Total Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Neutrino Conversion in a Medium”, Phys. Rev. Lett. 85, p.3979, 2000.

52. M.V. Chizhov “Probing Matter Effects with Atmospheric Neutrinos”, Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 100, p.133-135, 2001.

53. M.V. Chizhov “The combined Mantle-Core Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Earth Effect on Solar and Atmospheric Neu­trino Oscillations”, Proceedings of CICHEP 2001, eds. by S. Khalil, Q. Shafi and H. Tallat, p.168-174, Cairo, Egypt, 9-14 January 2001, (Rinton Press, 2001).


^ VI. EARLY UNIVERSE

54. M.V Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България. Chizhov and A.D. Dolgov “Baryogenesis and Large Scale Structure of the Universe”, Nucl. Phys. B372, p.521-529, 1992.

55. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Large Scale Periodicity of the Universe and Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Baryogen­esis”, Comm. JINR E2-94-258, Dubna, 1994.

56. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Baryogenesis and Large Scale Periodicity of the Uni­verse”, Abstracts of International Science Conference “Astrophysics and Cosmology after Gamow Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България”, Odessa, Ukraine, 1994, p.27.

57. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova, “Non-GUT Baryogenesis and Large Scale Periodicity of the Universe”, Proc. Scientific Session Dedicated to 100-th Anniversary of the Sofia University Astronomical Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Observatory, Sofia, 3-4 October, 1994, Naturela publ., Sofia, 1996, p. 114.

58. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Generation of 128h−1M pc Periodicity of the Universe in the Scalar Field Condensate Baryogenesis Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Scenario”, Astronomical and Astrophysical Transactions, 1996, v.10, p. 69-75.

59. M.V. Chizhov, D.P. Kirilova and T.V. Velchev “Antisymmetric Tensor Particles in the Early Universe”, Comptes Rendus de l’Acad´emie Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България bulgare des Sciences, Sofia, 1995, v.48, N o6, p.25.

60. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Non-GUT Baryogenesis and Large Scale Structure of the Universe”, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 314, Issue Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България 2, p.256-262, 2000; astro-ph/9908319.

61. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Is There A Cosmological Evidence For Additional Parti­cles”, Talk given at the Int. Conf.“Our Galaxy”, Moscow, SAI, March 1996; Astronomical and Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Astrophysical Transactions 1998, v. 3, p. 205-210.

62. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Nonequilibrium Neutrino Oscillations and Primordial Helium Production”, invited talk at the 17 International Conference on Neutrino Physics, NEUTRINO 96, Helsinki, 1996, p. 478; hep-ph/9704269.

63. M Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Nonequilibrium Neutrino Oscillations and Primordial Production of He-4”, Phys. Lett. B393, p.375-382, 1997.

64. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Cosmological Nucleosynthesis and Active-Sterile Neu­trino Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Oscillations with Small Mass Differences: The Nonresonant Case”, Phys. Rev. D58, p.073004, 1998; hep-ph/9707282.

65. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Neutrino Degeneracy Effect on Neutrino Oscillations and Primordial Helium Yield Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България”, Nucl. Phys. B534, p.447-463, 1998; hep-ph/9806441.

66. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “On Neutrino-Mixing-Generated Lepton Asymmetry and the Primordial Helium-4 Abundance”, Preprint ICTP IC/99/112, Trieste, 1999; hep Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България-ph/9908525.

67. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Cosmological Nucleosynthesis and Active-Sterile Neu­trino Oscillations with Small Mass Differences: The Resonant Case”, Nucl. Phys. B591, p.457-468, 2000.

68. M.V. Chizhov and D Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България.P. Kirilova “Lepton Asymmetry Effect on Neutrino Oscillations and Primordial 4He”, COSMOLOGY AND PARTICLE PHYSICS: CAPP 2000 Proceedings edited by Ruth Durrer, Juan Garcia-Bellido, Mikhail Shaposhnikov, Melville, N.Y., Amer. Inst Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България. Phys., p. 433-346, 2000. (AIP Conference Proceedings, Vol. 555).

69. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “BBN and Cosmological Constraints on Neutrino Oscil­lation Parameters”, Preprint CERN-TH/2001-020, astro-ph/0108341, Proceedings of the Workshop Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България ”Hot points in Astrophysics”, p. 56-66, Dubna, Russia, 2001.

70. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Neutrino Oscillations in the Early Universe”, Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 100, p. 360-362, 2001.

71. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Large Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Scale Structure and Baryogenesis”, to be published in proc. of XXXVIth Rencontres de Moriond on “Galaxy Clusters and the High-Redshift universe observed in X-rays”, eds. J. Tran Thanh Van Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България and Doris M. Neumann, Les Arcs, Savoie, France, March 10-17, 2001.


^ VII. QUANTUM FIELD THEORY WITH FUNDAMENTAL LENGTH

72. M.V. Chizhov “On Electrodynamics with Fundamental Length”, thesis of the XV II So­viet Union Science Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Students Conference, Novosibirsk, 1979.

73. M.D. Mateev and M.V. Chizhov “A Generalized Gauge Principle in Electrodynamics of Scalar and Vector Fields”, Bulg. J. Phys. 7, p.331-336, 1980.

74. M.D. Mateev and M.V. Chizhov Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България “On Some Consequences of Quantum Electrodynamics with Fundamental Length”, Comm. JINR P2-80-61, Dubna, 1980.

75. R.M. Ibadov and M.V. Chizhov “Fundamental Length and Helicity Nonconservation at High Energies”, Comm. JINR P2-81-461, Dubna, 1981.

76. A Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България.D. Donkov, R.M. Ibadov, V.G. Kadyshevsky, M.D. Mateev, and M.V. Chizhov “Some Experimental Consequences of the Fundamental Length Hypothesis”, Izv. AN SSSR, Fizika 46, p.1772-1775, 1982.

77. R Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България.M. Ibadov and M.V. Chizhov “Application of Quantum Electrodynamics with Funda­mental Length to High Energy Processes”, Izv. AN UzSSR, Fizika 5, p.38-43, 1983.

78. A.D. Donkov, R.M. Ibadov, V.G. Kadyshevsky, M.D Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България. Mateev, and M.V. Chizhov “Fun­damental Mass and Unusual Fermionic Matter”, in “Problems of Quantum Field Theory” D2-84-366, p.172-190, Dubna, 1984.

79. M.V. Chizhov, A.D. Donkov, R.M. Ibadov, V.G. Kadyshevsky Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България, and M.D. Mateev “Quan­tum Field Theory and a New Universal High-Energy Scale, II.-Gauge Vector Fields”, Nuovo Cim. 87A, p.350-372, 1985.

80. M.V. Chizhov, A.D. Donkov, R.M Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България. Ibadov, V.G. Kadyshevsky, and M.D. Mateev “Quan­tum Field Theory and a New Universal High-Energy Scale, III.-Dirac Fields”, Nuovo Cim. 87A, p.373-396, 1985.


^ VIII. EXPERIMENTAL PARTICLE PHYSICS

81. A.di Bartolomeo Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България et al. (12 authors) “Status of the Automatic Microscopes at CERN”, CHORUS internal note 98-006, June 1998.

82. M.V. Chizhov “Assembly codes on DSPs”, CHORUS internal note 98-009, July 1998.

83. O. Melzer et al. (17 authors) “Data Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Handling in the CHORUS emulsion experiment at CERN”, Tampere conference HEP99, p. 1022-1023, Finland, 1999.

84. I. Boyko, M. Chizhov and P. Saeger “A measurement of the Michel parameters and the ντ helicity and limits Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България on tensor couplings in tau lepton decays”, CERN preprint DELPHI 98-28 Morio. CONF 124, 1998.

85. P. Seager, I. Boyko, M. Chizhov and P. Ratoff “An Investigation of the Lorentz Structure in Tau Decays produced at LEP Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България-1”, CERN preprint DELPHI 98-102 ICHEP’98 CONF 170, 1998.

86. P. Seager, I. Boyko, M. Chizhov and P. Ratoff “A Study of the Lorentz Structure in Tau Decays”, CERN preprint DELPHI 99-129 HEP’99 CONF 316, 1999.

87. M.G. Catanesi et Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България al. (70 authors)“Proposal to Study Hadron Production for the Neutrino Factory and for the Atmospheric Neutrino Flux”, Preprint CERN-SPSC-99-35, Nov 1999.

88. E. Eskut et al. (130 authors) “New results from a Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Search for νµ ντ and νe ντ oscillations, Phys. Lett. B497, p.8-22, 2000. →→

89. DELPHI Collaboration (525 authors) “A Study of the Lorentz Structure in Tau Decays”, Eur. Phys. J. C16, p.229-252, 2000.

90. S. Buontempo et al. (30 authors) “The Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България Compact Emulsion Spectrometer”, NIM A457, p.464-470, 2001.

91. E. Eskut et al. (131 authors) “Observation of Weak Neutral Current Neutrino Production of J/Ψ”, Phys. Lett. B 503 p.1-9, 2001.

92. M.V. Chizhov “CHORUS Yesterday, Today and Tomorrow”, invited Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България talk on Cairo Interna­tional Conference on High Energy Physics, Cairo, Egypt, 9-14 January 2001, Proceedings of CICHEP 2001, eds. by S. Khalil, Q. Shafi and H. Tallat, p.96-102, (Rinton Press, 2001).

93. M.G. Catanesi Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България et al. (90 authors) “Proposal for Hadron Production Measurements Using the NA49 Detector for Use in Long-Baseline and Atmospheric Neutrino Flux Calcula­tions”, Preprint CERN-SPSC-2001-017, CERN-SPSC-P-322, May 2001.

94. M.G. Catanesi Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България et al. (130 authors) “Proposal to Study Helium Induced Hadron Produc­tion for the Atmospheric-Neutrino Flux”, CERN-SPSC-2001-016, CERN-SPSC-P-315-ADD-1, May 2001

95. A. Kayis-Topaksu et al. (106 authors) “Measurement of Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България D0 production in neutrino charged-current interactions”, Phys. Lett. B 527, p. 173-181, 2002.

96. A. Kayis-Topaksu et al. (111 authors) “Observation of one event with the characteristics of associated charm production in neutrino charged-current interactions”, Phys Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България. Lett. B 539, p. 188-196, 2002.

97. A. Kayis-Topaksu et al. (107 authors) “Determination of the semi-leptonic branching fraction of charm hadrons produced in neutrino charged-current interactions”, Phys. Lett. B 549, p. 48-57, 2002.

98. A Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България. Kayis-Topaksu et al. (110 authors) “Measurement of Λc production in neutrino charged-current interactions”, Phys. Lett. B 555, p. 156-166, 2003.

99. A. Kayis-Topaksu et al. (121 authors) “Measurement of the Z/A dependence of neutrino Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България charged-current total cross-sections”, Eur. Phys. J. C 30, p. 159-167, 2003.


100. A. Kayis-Topaksu et al. (109 authors) “Cross-section measurement for quasi-elastic pro­duction of charmed baryons in νN interactions”, Phys. Lett. B Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България 575, p. 198-207, 2003.

101. A. Kayis-Topaksu et al. (121 authors) “Experimental study of trimuon events in neutrino charged-current interactions”, Phys. Lett. B 596, p. 44-53, 2004.

102. G. Onengut et al. (108 authors) “Measurement of charm production in antineutrino charged-current Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България interactions”, Phys. Lett. B 604, p. 11-21, 2004.

103. G. Onengut et al. (108 authors) “Measurement of fragmentation properties of charmed particle production in charged-current neutrino interactions”, Phys. Lett. B 604, p. 145-156, 2004.

104. M.G. Catanesi et Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България al. (122 authors) “Measurement of the production cross-section of positive pions in p-Al collisions at 12.9-GeV/c”, Nucl. Phys. B 732, p. 1-45, 2006.

105. M.G. Catanesi et al. (105 authors) “Measurement of the production Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България cross-section of positive pions in the collision of 8.9-GeV/c protons on beryllium”, Eur. Phys. J. C 52, p. 29-53, 2007.

106. M.G. Catanesi et al. (118 authors) “The HARP detector at the CERN Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България PS”, Nucl. In-strum. Meth. A 571, p. 527-561, 2007.

107. M.G. Catanesi et al. (113 authors) “Particle identification algorithms for the HARP forward spectrometer”, Nucl. Instrum. Meth. A 572, p. 899-921, 2007.

108. M.G. Catanesi et Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България al. (91 authors) “Measurement of the production of charged pions by protons on a tantalum target”, Eur. Phys. J. C 51, p. 787-824, 2007.

109. M.G. Catanesi et al. (79 authors) “Momentum scale in the HARP TPC”, arXiv:0709.2806 [physics.ins Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България-det].

110. M.G. Catanesi et al. (76 authors) “Large-angle production of charged pions by 3 GeV/c

– 12.9 GeV/c protons on beryllium, aluminium and lead targets”, Eur. Phys. J. C 54, p. 37-60, 2008.

111. M.G Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България. Catanesi et al. (91 authors) “Large-angle production of charged pions by 3 GeV/c

– 12 GeV/c protons on carbon, copper and tin targets”, Eur. Phys. J. C 53, p. 177-204, 2008.

112. E. Eskut et al Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България. (144 authors) “Final results on νµ ντ oscillation from the CHORUS experiment”, Nucl. Phys. B 793, p. 326-343, 2008. →

113. M.G. Catanesi et al. (79 authors) “Large-angle production of charged pions with 3 -

12.9 GeV/c incident protons on Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България nuclear targets”, Phys. Rev. C 77, p. 055207, 2008.

114. M.G. Catanesi et al. (76 authors) “Absolute momentum calibration of the HARP TPC”, JINST 3, P04007, 2008.

115. M.G. Catanesi et al. (84 authors) “Measurement of the production cross-sections Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България of π± in p – C and π± – C interactions at 12 GeV/c”, Astropart. Phys. 29, p. 257-281, 2008.

^ IX. PERSONAL COMPUTERS

116. M.V. Chizhov “A Cursor for the Graphics Mode”, Preprint JINR P11-88-264, Dubna, 1988.

117. M.V. Chizhov “A Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България New Mode of Color Graphic Adapter”, Comm. JINR P11-89-872, Dubna, 1989.

118. M.V. Chizhov “Increasing the Performance of the IBM PC-AT”, Comm. JINR P11-89-886, Dubna, 1989.

119. M.V. Chizhov “Protection of Your Computer Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България from Viruses”, Comm. JINR P11-90-313, Dubna, 1990.

X. INNOVATIONS

120. M.V. Chizhov and V.A. Karamyshev “Trace a Mulfunction of PC System Board”, Inn. N o 13656, Dubna, 1988.

121. V.F. Bobrakov and M.V Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България. Chizhov “Hardware and Software for PC High Resolution Graph­ics”, Inn. N o 13926, Dubna, 1988.

122. M.V. Chizhov “Modification of PC BIOS”, Inn. N o 14259, Dubna, 1989


стр.


Автобиография

Миша Владимирович Чижов


uchrezhdenie-uchebnoe-zavedenie.html
uchrezhdenie-visshego-obrazovaniya-7-glava.html
uchrezhdenie-zdes-sostavlyayut-plani-akti-obyasnitelnie-zapiski-schitayut-pereschitivayut-stranica-2.html